Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Óvodai csoportnapló

Új óvodai csoportnapló óvónőknek- óvónőktől!


Újszerű, a dokumentációs terheket csökkentő, a törvényességi előírásoknak megfelelő dokumentum, köznevelési szakértőktől

Szerzők:  Lengyel Erika - Szeriné Ferencsik Yvette (köznevelési szakértők)

 

A Bóbita csoportnapló születése:

A kidolgozott új csoportnaplót belső intézményi igény hívta életre. Gyakran találkoztak óvodapedagógusaink azzal a problémával, hogy a korábban használt csoportnaplók tartalmi elemei nem igazán támogatják a valós pedagógiai munkát.

Az óvodai nevelés területén nincs egységesen alkalmazható nyomtatvány a csoportban folyó nevelő-oktató munka tervezésére, dokumentálására, ezért a legtöbb intézmény elégedetlen az általuk használt, sokszor elavult verzióval. Mi magunk is - köznevelési szakértőként - gyakran szembesülünk az intézmények ez irányú problémáival. Fontos, hogy az óvodai csoportnapló felépítése, tartalmi elemei, összhangban legyen a nevelési folyamat irányával, céljaival, feladataival, s egyben támogassa a gyermekek személyiség fejlődését. A fent említett kihívásokra kerestünk megoldást.

 

A csoportnapló felépítése:

A legszükségesebb adminisztrációs, nyilvántartási és egyéb kötelező oldalak után a csoportnapló központi eleme a „Tevékenységek tervezése” című fejezet, melyek a heti terveket tartalmazzák. Felépítésében igencsak eltértünk az eddigi gyakorlattól. A különböző műveltségterületekhez kapcsolódó kitöltési felület más-más tartalmi elemeket tartalmaz, hiszen eltérőek a releváns tényezők. Más prioritások jelennek meg egy mozgásos tevékenység tervezésénél (pl. fő gyakorlat) és más egy alkotó jellegű vizuális tevékenységnél (pl. alkalmazott technika).

Nem látjuk szükségét az „Előzmények, Eszközök, Módszerek, Munkaformák” stb. megjelenítésére a heti téma/projekt tervekben, hiszen – tapasztalataink alapján nem a heti tervezés során, hanem - a napi tevékenységvázlatok írása közben kerülnek ezek részletes átgondolásra, amit a gyakorlatban minden pedagógus a saját, bevált metodikája szerint végez. A heti téma/projekt tervekben elsősorban a tevékenységek céljára, a feladatok megvalósulási módjára, a legfontosabb fejlesztési területekre (2-3) koncentrálunk. Arra, hogy milyen konkrét tevékenységeken keresztül jutunk el a várt eredményhez. A megvalósult heti tervek minden esetben pedagógiai önreflexióval zárulnak.

Az egyéni differenciálás lehetőségeit csak címszavakban jelezzük az egyes műveltség területeknél, hiszen a részletes megvalósítást az érintett gyermek egyéni fejlődési dokumentumaiban célszerű rögzíteni. Véleményünk szerint különbséget kell tenni a csoport egészére vonatkozó és az egyes gyermekek fejlődésével kapcsolatos tervezés és adminisztráció között. Célszerű ezeket különválasztva rögzíteni. (csoportnapló / egyéni fejlődési napló) Pl. A családlátogatások tapasztalatai, az egyéni fejlesztési tervek, vagy a szülői konzultációk feljegyzései logikailag a gyermekek egyéni dokumentációjához tartoznak, mégis gyakran találkozunk hasonlókkal a csoportnaplókban is, így duplán dokumentáljuk azokat.

A csoport szokásrendszerének tervezésére és értékelésére félévente kerül sor, az éves fejlesztési ütemterv tématervei pedig hetekre tagolódnak, melyek alkalmasak témahetek és projektek tervezésére egyaránt. Az egyes műveltségterületek tervezésére szánt tágas helyek a több szinten való tervezésre is elegendő helyet biztosítanak. A naplóvezetést könnyebbé teszi a pedagógiai gyakorlathoz időrendben is alkalmazkodó felépítés.

A csoport programjainak és szervezési feladatainak tervezésére havi bontásban van lehetőség.  A kötelező elemeken túl a dokumentum tartalmaz különböző hasznos nyilvántartási adatokat, szülői nyilatkozatokat, feljegyzéseket, jelenléti íveket is, mely ilyen formában egy helyen elérhető, megkönnyítve a pedagógusok kötelező adminisztrációját és annak kezelését.

 

A beválás tapasztalatai:

Az óvodapedagógusok gyakorlati tapasztalatait, véleményét évről-évre kikértük és ezeket figyelembe véve felülvizsgáltuk, átdolgozzuk, fejleszttettük a csoportnaplót. Úgy gondoljuk, hogy a kihívásokra megfelelő válaszokat sikerült adni, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy óvónőink 4 éve használják, és kedvelik ezt a csoportnaplót. Az óvodánkban járt már számos szakértő kolléga, nem egyszer a terület szaktekintélye is, akik - a csoportnaplónkat megismerve – arra bátorítottak minket, hogy tegyük közzé ezt a dokumentumot, mert méltónak találják rá. Hát megtettük, … hátha más is így gondolja!

Fontos volt számunkra az esztétikus megjelenés és a tartósság is, ezért mi a kemény fedőlapos, kötött kivitel mellett döntöttünk, melynek borítóját kolléganőnk illusztrációja díszíti.

/Továbbiak az "Árlista és rendelés" menüpont alatt/